Επιστρέφουμε στην καθημερινότητα, επιστρέφουμε στους δρόμους.