Με τα τελειότερα μηχανήματα για να μην ξεφεύγει χιλιοστό.